Traustir og áreiðanlegir birgjar eru lykilatriði í góðum rekstri. Til að tryggja að allir hlekkir í rekstrinum eru sem áhættuminnstir þarf að hafa góða yfirsýn yfir rekstrarhæfi birgja. Til að öðlast þessa yfirsýn er þörf á áreiðanlegum upplýsingum og skýru verklagi .

Creditinfo hefur um nokkurt skeið framkvæmt sérhannað birgjamat á bæði erlendum og innlendum lögaðilum. Birgjamatið hjálpar stofnunum og fyrirtækjum að halda vel utan um áhættu í rekstri með greinargóðum og áreiðanlegum upplýsingum um birgja sem sóttar eru úr gagnagrunnum Creditinfo.

Framkvæmd birgjamats

Birgjamat Creditinfo er unnið þannig að í upphafi eru ákveðin mörk sett um hæfi birgja og út frá því fæst niðurstaða fyrir hvert fyrirtæki þar sem í kringum 25-30 atriði eru skoðuð. Meðal þess sem skoðað er eru grunnupplýsingar fyrirtækisins, hvort að atvinnuflokkur þess samsvari þjónustunni sem um ræðir, fjárhagsupplýsingar, fyrirsvarsmenn, lánshæfismat (nýtt og sögulegt), greiðsluhegðun, dómsmál o.fl.

Við yfirferðina er birgjum skipt í svokallaða “critical” birgja og “non-critical” birgja eftir því hvað þeir skipta miklu máli fyrir rekstur fyrirtækisins. Hér fyrir neðan er yfirlit yfir þær upplýsingar sem greindar eru í hvoru matinu fyrir sig:

GögnCriticalNon-critical
Nafn fyrirtækisXX
KennitalaXX
Tegund starfsemiXX
LandXX
HeimilisfangXX
StofnárXX
HeimasíðaXX
SímanúmerXX
Fjöldi stjórnendaXX
Fjöldi dótturfélagaXX
Fjöldi hlutdeildarfélagaXX
Fjöldi starfsmannaXX
Viðbótarupplýsingar ef við áXX
ISAT flokkurXX
Eigið fé síðustu 3 árXX
Eiginfjárhlutfall síðustu 3 árXX
Tekjur síðustu 3 árXX
Hagnaður síðustu 3 árXX
Lausafjárhlutfall síðustu 3 árXX
Skammtímaskuldir síðustu 3 árXX
Sögulegt lánshæfismatXX
VanskilasagaX
Greiðsluhegðun sl. 12 mánuðiX
DómasagaX
Neikvæð fjölmiðlaumfjöllunX 
FramkvæmdastjórnX 
Dæmi um gögn sem könnuð eru við framkvæmd birgjamats. Þessi gögn eiga fyrst og fremst við um innlenda birgja

Samantekt á birgjamati

Eftir að birgjamat hefur verið framkvæmt er viðskiptavinum Creditinfo skilað bæði samantekt á niðurstöðum birgjamats fyrir alla birgja ásamt ítarlegum upplýsingum um hvern og einn birgja. Samantektin nýtist við að greina strax hvaða birgjasambönd bera mesta áhættu í rekstrinum.

Dæmi um samantekt á birgjamati. Hér sést fjöldi atriða sem þarfnast frekari aðgerða skipt eftir því hvort um sé að ræða “critical” eða aðra birgja.
Í yfirliti birgjamats er m.a. farið yfir fjölda fyrirtækja sem falla á hverju skilyrði fyrir sig.

Viðskiptavinum Creditinfo er síðan frjálst að sníða birgjamatið frekar eftir þeirra skilyrðum og þörfum. Creditinfo byggir á stærsta gagnagrunni viðskiptaupplýsinga á Íslandi auk þess sem Creditinfo hefur greiðan aðgang að gögnum um erlend fyrirtæki.


Hafðu samband ef þú vilt fá kynningu á birgjamati Creditinfo.